Компютърни услуги

Допълнителни компютърни услуги, които Ви предлагаме:

  • профилактика и почистване на лаптопи и компютри
  • подмяна на хардуерни компоненти
  • инсталация на компютърен софтуер, програми, игри
  • асемблиране на компютри
  • изграждане на компютърни мрежи
  • изграждане на домашно кино, мултимедия и съраунд звук
  • и други

за контакти, цени на услугитеи информация, моля свържете се с нас от страница контакти